Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αλλαγές στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ελευσίνας

Αλλαγές στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας ενημερώνει τους Δημότες ότι από 22 Ιανουαρίου 2018 ξεκινάει η λειτουργία του Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», σύμφωνα με την 28/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας, οι Δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων τους.

Συγκεκριμένα, από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως και τις 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων όλης της χώρας. Επίσης, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΕΔ. Συνεπώς, δεν δύναται να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.

Για δε τα Ληξιαρχεία σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο από τις 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως τις 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου δεν καταχωρείται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων του Συστήματος, η καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία.