Αρχική ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΑΣ Αγία Βαρβάρα Αγία Βαρβάρα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελούμενων στο πρόγραμμα ΚΗΦΗ

Αγία Βαρβάρα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελούμενων στο πρόγραμμα ΚΗΦΗ

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας µε την επωνυµία «∆Η.Κ.Ε.Α.Β» προσκαλεί τους τυχόν ωφελούµενους (ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν
απόλυτα, µε κινητικές δυσκολίες, άνοια), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει, να υποβάλλουν Αίτηση Συµµέτοχης µετά τη δηµοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης στο «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας».

Σιπύλου 16, Αγία Βαρβάρα
Τηλ. επικοινωνίας 2105695378 εσωτ.6
Αιτήσεις µπορεί να υποβληθούν µέχρι 30 Ιουνίου 2018.

Το σύνολο των κενών προς πλήρωση θέσεων, λόγω αποχώρησης ωφελούµενων, είναι εννέα (9).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι:
• Μεταφορά από και προς το σπίτι του ωφελούµενου
• Σίτιση (πρωινό)
• Νοσηλευτική φροντίδα
• Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
• Ατοµική Υγιεινή
• Προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης
• Προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων