Κυριακή, Σεπτέμβριος 27, 2020
Αρχική Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου την Κυριακή, ορατή από την Ελλάδα wswswsw

wswswsw

έκλειψη Ηλίου