Αρχική ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΑΣ Ασπρόπυργος Δήμος Ασπροπύργου: Προσλήψεις ανέργων με νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

Δήμος Ασπροπύργου: Προσλήψεις ανέργων με νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

Προσλήψεις

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, ενημερώνει ότι αναμένεται να ανακοινωθεί νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 8.933 ωφελούμενους.

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), καταρτίζει τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/εποπτευόμενους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, εντάσσεται στην υποπαράγραφο ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Συνοπτικά η δράση αφορά σε:
• 8.933 θέσεις εργασίας.
• 8-μηνη επιδοτούμενη εργασία.
• Επιδοτούμενη εργασία σε 56 Δήμους.
• Επιδοτούμενη εργασία σε 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
• Επιδοτούμενη κατάρτιση.
• Συμβουλευτική για την επικαιροποίηση του βιογραφικού σας και τεχνικές συνέντευξης.

Η δράση έχει οκτάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων, με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ενδεικτικοί Δήμοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα:
Αιγάλεω, Μέγαρα, Αχαρναί, Ίλιον-Ν.Λιόσια, Πετρούπολη, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Νίκαια-Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Πέραμα κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 έως τις 17.00, προκειμένου να ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα.