Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Δήμος Ιλίου: Μεταβαίνει στην ψηφιακή αλληλογραφία

Δήμος Ιλίου: Μεταβαίνει στην ψηφιακή αλληλογραφία

Δήμος Ιλίου: Μεταβαίνει στην ψηφιακή αλληλογραφία

Ο Δήμος Ιλίου μεταβαίνει στην ψηφιακή αλληλογραφία θέτοντας σε εφαρμογή το Πληροφορικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ». Το «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Πρόκειται για ένα νέο, αποτελεσματικότερο, ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο διαφανές σύστημα λειτουργίας των υπηρεσιών. Στόχος η κεντρική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων. Για το σκοπό αυτό, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Ιλίου.

Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει την έντυπη αλληλογραφία παρέχοντας:

  • ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοκόλλου
  • ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης
  • λήψης υπογραφών
  • διεκπεραίωσης εγγράφων

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν σημαντικά οφέλη, όπως εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της αλληλογραφίας. Καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας και εξοικονόμηση πόρων.