Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Δημόσιοι υπάλληλοι: Περισσότερη άδεια σε πολύτεκνους και μονογονείς

Δημόσιοι υπάλληλοι: Περισσότερη άδεια σε πολύτεκνους και μονογονείς

ημέρες άδειας

Αυξάνονται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, οι ημέρες άδειας που θα μπορούν να παίρνουν οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και μονογονείς δημόσιοι υπάλληλοι όταν τα παιδιά τους ασθενούν.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Είναι έτοιμο για συζήτηση.

Προβλέπει ότι σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους:

  1. οι τρίτεκνοι υπάλληλοι θα παίρνουν ετησίως 7 εργάσιμες ημέρες άδειας με αποδοχές αντί για 5 που ισχύει σήμερα,
  2. οι μονογενείς θα παίρνουν 8 εργάσιμες ημέρες αντί για 6 και
  3. οι πολύτεκνοι δέκα ημέρες αντί για πέντε που ισχύει.

Επίσης, με άλλη τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στο νέο σύστημα κινητικότητας εκτός των μονίμων και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Με τις ισχύουσες διατάξεις της κινητικότητας δεν προβλέπεται η μετάταξη ή απόσπαση ενός υπαλλήλου ΙΔΑΧ σε προκηρυσσόμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού. Με την προτεινόμενη διάταξη, οι ΙΔΑΧ θα μπορούν να μετέχουν παράλληλα με τους μόνιμους συναδέλφους τους στην διεκδίκηση των κενών θέσεων. Εφόσον καλύπτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα μπορούν να τις καλύπτουν υπό δύο προϋποθέσεις:

α) να μην πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα όσοι μόνιμοι υπάλληλοι υπέβαλλαν αιτήσεις.

β) να κριθούν κατάλληλοι από το αρμόδιο τριμελές όργανο αξιολόγησης των αιτήσεων.