Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΓΣΕΒΕΕ: Πρόγραμμα ενίσχυσης 725 απολυμένων από μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου

ΓΣΕΒΕΕ: Πρόγραμμα ενίσχυσης 725 απολυμένων από μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου

ΓΣΕΒΕΕ: Πρόγραμμα ενίσχυσης 725 απολυμένων από μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου

Στην ενίσχυση απολυμένων από εννέα εταιρείες λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Αττικής και σε δέκα περιφέρειες της χώρας στοχεύει πρόγραμμα της ΓΣΕΒΕΕ, η υλοποίηση του οποίου αρχίζει άμεσα.

Στην άμεση υλοποίηση προγράμματος ενίσχυσης απολυμένων από μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, προχωρά η ΓΣΕΒΕΕ.

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση 725 πρώην εργαζομένων, που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από τις εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. στην Αττική και σε δέκα άλλες περιφέρειες της χώρας.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 και υλοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τους φορείς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. & ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε. και η περίοδος υλοποίησης είναι από τις  7/11/2018 έως και 13/7/2019.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση απολυμένων ατόμων, καθώς και η στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ενεργειών:

  • εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής (25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής, διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία, σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο απασχόλησης, για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή μεικτού επιδόματος συμμετοχής ύψους χιλίων ευρώ),
  • συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, η επιτυχής συμμετοχή στα οποία οδηγεί στην καταβολή εφάπαξ εκπαιδευτικού επιδόματος συμμετοχής, ύψους χιλίων ευρώ),
  • εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης (δωρεάν φοίτηση σε κύκλους μαθημάτων, χωρίς καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος).

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr) και η συμμετοχή εξαφασφαλίζεται με την υποβολή αίτησης στη ΓΣΕΒΕΕ.