Παρασκευή, Σεπτέμβριος 25, 2020
Αρχική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής Αιτημάτων από τον Δήμο Ασπροπύργου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ-1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ-1