Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ρύθμιση-εξπρές 120 δόσεων: Από 50€ και διαγραφή προσαυξήσεων έως 85%

Ρύθμιση-εξπρές 120 δόσεων: Από 50€ και διαγραφή προσαυξήσεων έως 85%

Ρύθμιση-εξπρές

Ρύθμιση-εξπρές 120 δόσεων καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασµός του υπουργείου Οικονοµικών. Στόχος η  παροχή µιας νέας διευκόλυνσης τµηµατικής εξόφλησης παλαιότερων φορολογικών -και όχι µόνο- οφειλών.

Το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονοµικών αναµένεται να τεθεί υπόψη των επικεφαλής των θεσµών, στο πλαίσιο της δεύτερης µεταµνηµονιακής αξιολόγησης που ξεκινά σήµερα στην Αθήνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θεσµοί έχουν αντιρρήσεις για τη θέσπιση µιας νέας ρύθµισης για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Ωστόσο στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών δηλώνουν αισιόδοξα ότι τελικά οι αντιρρήσεις θα καµφθούν. Ετσι, πολλοί φορολογούµενοι που σήµερα αδυνατούν να αποπληρώσουν παλαιότερες φορολογικές οφειλές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν µια νέα αρχή.

Σηµαντικές παρεµβάσεις

Το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονοµικών προβλέπει δύο σηµαντικές παρεµβάσεις. Σκοπός να αυξηθεί η εισπραξιµότητα των φόρων από παλαιότερες αλλά και νέες φορολογικές οφειλές:

Τη θέσπιση µιας έκτακτης ρύθµισης για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Γι’ αυτές που  έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και το τέλος του 2017. Ο αριθµός των δόσεων της έκτακτης ρύθµισης θα µπορεί να φτάνει ακόµη και τις 120. Η ρύθµιση δεν θα είναι τυφλή και οριζόντια. Θα µπορούν να ενταχθούν σε αυτή φορολογούµενοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν µεγάλες οφειλές του παρελθόντος. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν µια ρύθµιση µε πολλές δόσεις και χαµηλό ποσό µηνιαίας δόσης.

Προϋπόθεση για να ενταχθεί ένας φορολογούµενος στη ρύθµιση θα είναι να έχει ρυθµίσει µε την πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων ή να έχει εξοφλήσει τις οφειλές του 2018. Στην πράξη θα πρέπει να έχει ρυθµίσει ή εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήµατος του 2018. Επίσης, άλλες έκτακτες φορολογικές οφειλές που βεβαιώθηκαν το 2018. Η ελάχιστη δόση της νέας ρύθµισης θα είναι 50 ευρώ. Η ένταξη στη ρύθµιση θα προσφέρει διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής έως και 85%.

Η βελτίωση

Τη βελτίωση της υφιστάµενης πάγιας ρύθµισης των 12 έως 24 µηνιαίων δόσεων που δίνεται σε όλους τους φορολογουµένους. Οι τακτικές φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος εισοδήµατος και ο ΕΝΦΙΑ, ρυθµίζονται σε έως 12 δόσεις, ενώ οι έκτακτες οφειλές, όπως είναι τα φορολογικά και πολεοδοµικά πρόστιµα ή ο φόρος κληρονοµικών και δωρεών ρυθµίζεται σε έως και 24 µηνιαίες δόσεις. Τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών προβλέπουν την αύξηση των µηνιαίων δόσεων της πάγιας ρύθµισης στις έως και 24 δόσεις µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, προκειµένου η ρύθµιση να γίνει περισσότερο προσωποποιηµένη.

Οι παρεμβάσεις

Οι δύο παρεµβάσεις θα αυξήσουν την εισπραξιµότητα των φόρων χωρίς να προκαλέσουν διάβρωση της λεγόµενης «κουλτούρας» πληρωµών που έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία τρία χρόνια µέσω της µη παροχής νέας έκτακτης ρύθµισης οφειλών. Το βασικό επιχείρηµα της κυβέρνησης είναι ότι φορολογικές οφειλές οι οποίες παραµένουν απλήρωτες για περισσότερο από έναν χρόνο, τότε εµφανίζουν πολύ χαµηλή εισπραξιµότητα και έτσι η ρύθµιση θα φέρει πολλούς οφειλέτες ξανά σε επαφή µε το δηµόσιο ταµείο.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν στο τέλος Νοεµβρίου στα 104,1 δισεκατοµµύρια ευρώ µε τα 9,6 δισ. ευρώ να έχουν προστεθεί στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης εντός του 2018. Ο συνολικός αριθµός των φορολογουµένων, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν τον Νοέµβριο σε 4,2 εκατοµµύρια.