Αρχική ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΑΣ Ασπρόπυργος Συνάντηση Δημάρχου Ασπροπύργου με Εταιρείες του Θριάσιου Πεδίου

Συνάντηση Δημάρχου Ασπροπύργου με Εταιρείες του Θριάσιου Πεδίου

Συνάντηση Δημάρχου Ασπροπύργου με Εταιρείες του Θριάσιου Πεδίου

Γεύμα εργασίας στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου, παρέθεσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα ήταν μεγάλη, αφού 37 εκπρόσωποι από 26 μεγάλες Επιχειρήσεις έδωσαν το παρών.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε το πλαίσιο λειτουργίας του νεοσύστατου Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, με έμφαση στη μέθοδο που εφαρμόζει για τη διασύνδεση των ανέργων με τις Επιχειρήσεις.

Επίσης, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για την πρωτότυπη βάση δεδομένων που διαθέτει το εν λόγω γραφείο, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις, με στόχο την ταχύτερη κάλυψη των αναγκών τους, σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η επαναπροσέγγιση των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου, σε ένα νέο και καινοτόμο πλαίσιο, η ενημέρωσή τους σχετικά με την εικόνα της ανεργίας, που επικρατεί στο Θριάσιο Πεδίο, η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στους άνεργους πολίτες του Ασπρόπυργου, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Στην συνάντηση επίσης, ήταν παρόντες εκπρόσωποι από τη Δημοτική Αρχή του Ασπρόπυργου, οι κ.κ. Αντώνιος Καραμπούλας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Ισίδωρος Τσίγκος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και η κ. Σοφία Μαυρίδη, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου.