Υπουργείο Εργασίας: Διευκρινίσεις για τις εκκρεμείς συνταξιοδοτήσεις